Despre proiect

Coordonator: Profesor învățământ primar Eliza Agavriloaei

Număr de identificare proiect:  2019-1-RO01- 061514

Beneficiar : Școala Gimnaziala Nr. 28 Galați

Durata proiectului: 14 de luni

Perioada de implementare: 01.06.2019- 31.07.2020

 

Scop, obiective ale proiectului

Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale a Școlii Gimnaziale Nr. 28 de a interveni și a îmbunătăți situația elevilor din învățământul gimnazial,care provin din familiile de migranți remigranți și emigranți, prin identificarea, implementarea și dezvoltarea unei strategii de educație inclusiva și integrata, sustenabil, ușor de multiplicat și vizibila la nivel local, național și european, cu rezultate vizibile in combaterea fenomenului bullying si cyberbullying.